Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ.

 

Tytuł projektu:„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.”

 

Beneficjent:KC Consulting Jerzy Wawryszczuk

Program:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie:  8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Umowa nr:UDA-POIG.08.0200-30-058-14/00

Wartość projektu: 843 000,00 PLN  (koszty kwalifikowalne)

Udział Unii Europejskiej: 590 100,00 PLN   (środki EFRR)

Okres realizacji:  01.07.2014 – 31.07.2014

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO