Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

Działalność

ZARZĄDZANIE DRUKIEM I AUDYT

Doradztwo audytowe i wdrożeniowe świadczone przez firmę KC Consulting to kompleksowe usługi obejmujące wszystkie aspekty związane z optymalizacją procesów drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. W każdym działaniu przyświeca nam idea globalnej odpowiedzialności obejmująca odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną oraz ochronę środowiska. Profesjonalny i kompleksowy audyt to początek procesu optymalizacji systemu drukowania i redukcji kosztów.  SKUTECZNIE OBNIŻAMY KOSZTY DRUKU

audyty kosztów druku dla firm

Czy wiesz ile płacisz za:
- drukowanie i kopiowanie
- materiały eksploatacyjne - tonery, tusze, papier itp.
- obsługę serwisową posiadanych urządzeń drukujących i kopiujących

Niejednokrotnie właściciele firm czy też kadra zarządzająca nie jest w stanie określić, jakie są rzeczywiste koszty drukowania i kopiowania w ich firmie.
Naszym klientom proponujemy indywidualnie dobrane rozwiązania, które zmniejszają koszty w każdym z poszczególnych obszarów funkcjonowania środowiska drukowania. 

Jedynie rzetelna i kompleksowa analiza aktualnego stanu zasobów drukujących pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej i poczynienie odpowiednich kroków ku optymalizacji i oszczędnościom. AUDYT

Audyt środowiska drukowania to idealne rozwiązanie dedykowane specjalnie dla Twojej organizacji. Raport przygotowany jest dla konkretnej firmy, uwzględniając jej strukturę oraz specyfikę funkcjonowania.

Audyt środowiska drukowania obejmuje dokładną analizę kosztów eksploatacji, monitorowanie ilości i rodzaju wydruków a także diagnozę procesów związanych z przetwarzaniem dokumentów począwszy od ich elektronicznej kreacji aż po dystrybucję i archiwizację.

 Etapy procesu audytu:

Audyt wydruków

Na czym polega audyt wydruku?

Audyt druku

Audyt druku jest jednym ze sposobów optymalizacji i zmniejszenia kosztów w firmie. Nadmierne koszty drukowania generowane są często poprzez stosowanie starych, mało wydajnych drukarek, nieefektywną eksploatację sprzętu czy też nieodpowiednie zarządzanie systemem drukowania. Prawidłowo przeprowadzony audyt środowiska druku pozwoli usprawnić i ujednolicić procesy związane z wydrukiem dokumentów, a co za tym idzie – zaoszczędzić pieniądze.

Audyt wydruków ma na celu optymalizację kosztów i procesów drukowania. Odbywa się on poprzez precyzyjne określenie stanu firmy w tej kwestii oraz wprowadzenie indywidualnych rozwiązań usprawniających drogę dokumentów, od momentu ich zaistnienia w systemie elektronicznym, poprzez proces dystrybucji, aż po archiwizację. Audyt przebiega w kilku etapach:

Precyzyjna analiza jest niezbędna do sformułowania dalszych wytycznych. Informacje na temat urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek, które będą przydatne w procesie optymalizacji, to m.in. stan techniczny, parametry, obciążenie użytkowaniem, kompatybilność z innymi urządzeniami czy zużycie energii. Istotne jest całościowe podejście do problemu, tzn. analiza sprzętu w całej firmie pod kątem jego jednolitości. Rozmaitość modeli może powodować niepożądane skutki, np. konieczność serwisowania poprzez różnych specjalistów.


Audyt wydatków na druk – oszczędność na wielu płaszczyznach

Audyt środowiska wydruku

Dla właściciela firmy jedną z korzyści płynących z optymalizacji środowiska druku jest uzyskanie nadzoru nad obiegiem dokumentów poprzez instalację systemu informatycznego zarządzającego drukarkami. Może on również informować np. o ilości dokumentów produkowanych przez poszczególnych pracowników. Taki system zapewnia właścicielowi kontrolę nad obiegiem dokumentów, a także zwiększenie wydajności (pracownicy będą mniej skłonni wykorzystywać urządzenia biurowe do celów prywatnych).


Audyty kosztów druku dla firm

Warto wiedzieć, jakie są koszty drukowania w firmie. W wielu przedsiębiorstwach jest to kwestia pomijana i właściciel bądź zarząd nie orientują się, ile pieniędzy wydaje się na eksploatację i serwisowanie sprzętu czy zakup tonerów, tuszów, papieru. Audyt wydatków na druk umożliwia kontrolę nad kosztami druku i ich redukcję. Audyty i analizy środowiska druku to często wybierane rozwiązanie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach o dużym przepływie dokumentów. Dokumenty obecne są w firmach wszystkich rozmiarów, nie tylko w ogromnych korporacjach, stąd taka analiza będzie przydatna nie tylko w dużych firmach, ale również w jednostkach mniejszych.


Audyt środowiska wydruku – korzyści dla środowiska naturalnego

Audyt środowiska druku

Audyt drukowania daje wymierne korzyści nie tylko w zakresie działalności audytowanego przedsiębiorstwa. KC Consulting pracuje w oparciu o zasady globalnej odpowiedzialności, obejmującej odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną oraz ochronę środowiska. Działania prowadzone przez naszą firmę mają na celu optymalizację kosztów w obrębie audytowanego przedsiębiorstwa, co z kolei przekłada się na pozytywny wkład w ochronę środowiska. Niejednolity, przestarzały sprzęt do drukowania, używany w wielu organizacjach pobiera dużo energii, wpływając na degenerację środowiska naturalnego. Optymalizacja druku prowadzi do jego modernizacji i przystosowania do aktualnych regulacji i standardów – jest to zatem rozwiązanie ekologiczne. Nowoczesne systemy zarządzania drukiem pozwalają zaoszczędzić materiały eksploatacyjne, bezpośrednio przyczyniając się do dbałości o środowisko naturalne.


Komu powierzyć audyt druku?

Decyzja o przeprowadzeniu audytu to pierwszy krok w kierunku optymalizacji kosztów. Aby osiągnąć jak najlepsze efekty, realizację projektu najlepiej powierzyć profesjonalistom. Firma KC Consulting posiada wieloletnie doświadczenie w branży. Kompleksowe usługi firmy obejmują wszystkie procesy związane z obiegiem dokumentów – drukowanie, skanowanie, faksowanie oraz kopiowanie. Firma dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów, w których zakres kompetencji wchodzi m.in. doradztwo audytowe i wdrożeniowe. Na każdym etapie procesu służą oni radą i pomocą, dzięki czemu wszystkie rozwiązania tworzone są w oparciu o gruntowną znajomość potrzeb Klienta. Dobra komunikacja to gwarancja satysfakcjonującej współpracy.


Audyt i optymalizacja druku – skuteczność

Optymalizacja druku

Skuteczny audyt musi być przeprowadzony z uwzględnieniem struktury i specyfiki funkcjonowania firmy. Indywidualnie dobrane rozwiązania gwarantują największą wydajność przy równoczesnych najniższych kosztach eksploatacji. Jeżeli szukasz sposobu na redukcję kosztów oraz zwiększenie efektywności działań w każdym obszarze funkcjonowania Twojej firmy, zdecyduj się na audyt druku. Drukowanie może być tańsze!