Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

GDPR Compliance

Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail i
przetwarzającym dane jest firma KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, wpisana do
Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 33676/2000/S. Dane osobowe
zawarte w korespondencji e-mail przetwarzane będą w celu świadczenia pomocy
prawnej wynikającej z tej korespondencji. Szczegółowe informacje dotyczące
uprawnień w związku z dostępem administratora do danych osobowych zawartych
w korespondencji e-mail udzielone zostaną na żądanie pod adresem e-mail:
biuro@kc.com.pl