Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

INFORMACJE O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

INFORMACJE DLA KLIENTA

W trosce o środowisko i przestrzeganie zasad jego ochrony nasza firma KC CONSULTING Jerzy Wawryszczuk  jest zarejestrowana pod numerem E0009295W  w Rejestrze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dostępnego pod adresem http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php.

 

Zgodnie z wymogami USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, ze zm.) posiadamy zawartą umowę z zakładem przetwarzania - firma KARAT ELEKTRO RECYKLING S.A. zarejestrowaną w rejestrze pod numerem E0008477ZPRBP.

Współfinansujemy ekologiczne kampanie edukacyjne prowadzone w szkołach.

 

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz finansujemy system zbierania zużytego sprzętu, jego przetwarzanie, odzysk i recykling.

 

Informujemy, że nieprawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego, w tym dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz jest karalne. Prosimy o zapoznanie się zasadami, jak postępować ze zużytym sprzętem.

 

 

UWAGA!

Zakazuje się demontażu oraz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Powinien on być wyłącznie przekazywany do firm zbierających zużyty sprzęt lub do zakładów przetwarzania. Art. 95 ww. USTAWY wskazuje, że kto wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

 

Symbol przekreślonego umieszczany na każdym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informuje, o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.