Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

Uzupełninie do zapytania ofertowego z dnia 01.07.2014 r. na Przygotowanie aplikacji B2B

Beneficjent: KC Consulting Jerzy Wawryszczuk

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie: 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Tytuł projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.”

Umowa nr: UDA-POIG.08.0200-30-058-14/00

 

W związku z brakiem kompletnego opisu dla realizacji wskazanego projektu dofinansowanego ze środków EFRR beneficjent składa poniższe uzupełnienie do zapytania ofertowego:

IV. Przeprowadzenie działań wdrożeniowych, konfiguracyjnych i testowych całego systemu B2B:

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do:

Pana Jerzego Wawryszczuka 
telefon: +48 604 638 597 
e-mail: jw@kc.com.pl

 

 

………………………………………..
podpis