Doradztwo audytowe i optymalizacja druku - KC Consulting

Uzupełninie do zapytania ofertowego z dnia 16.06.2014 r. na opracowanie koncepcji i architektury aplikacji oraz bazy danych systemu

Poznań, dzień 16.06.2014

 

Beneficjent: KC Consulting Jerzy Wawryszczuk

Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie: 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Tytuł projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego procesy elektronicznej wymiany danych i informacji między firmą KC Consulting Jerzy Wawryszczuk, a partnerami.”

Umowa nr: UDA-POIG.08.0200-30-058-14/00

 

W związku z brakiem kompletnego opisu dla realizacji wskazanego projektu dofinansowanego ze środków EFRR beneficjent składa poniższe uzupełnienie do zapytania ofertowego:

I. Zakup usługi opracowania koncepcji i architektury aplikacji oraz bazy danych systemu:

Opis: Zostanie opracowana analiza przygotowawcza w postaci specyfikacji systemu B2B. Odpowiednia specyfikacja i zaplanowanie elementów projektu na tym etapie pozwala w optymalny sposób wykorzystać czas pozostałych specjalistów i stworzyć system zgodny z wymaganiami oraz założeniami. Specyfikacja będzie zawierać dokładną listę funkcjonalności, przypadki użycia z podziałem na role użytkowników w systemie oraz opis interfejsu wraz z makietami. Obejmować będzie przede wszystkim rozpoznanie stanu procesów biznesowych przeprowadzanych przez Wnioskodawcę wraz z partnerami oraz ich przeniesienie na płaszczyznę systemów informatycznych Wnioskodawcy i partnerów. Na tym etapie musi być przeprowadzona szczegółowa analiza pod kątem wszelkich skrajnych sytuacji mogących wystąpić w czasie współpracy z partnerami w relacjach B2B oraz oczywiście podstawowych i prawidłowych ścieżek przebiegów procesów.

Zakup usługi informatycznej o charakterze doradczym w zakresie przygotowania specyfikacji wymagań oraz analizy przed wdrożeniowej pozwoli w sposób właściwy i efektywny przygotować oraz przeprowadzić proces wdrożenia nowego rozwiązania, jak też przygotuje organizację na zastosowanie nowych technologii, wskazanie nowej organizacji pracy, reorganizację struktury organizacyjnej i delegowanie nowych uprawnień. Jest to niekiedy wprowadzanie radykalnych zmian w procesy biznesowe celem osiągnięcia maksymalnej efektywności wraz z redukcją kosztów. Efektem doradztwa jest powstanie docelowej specyfikacji wymagań, określające wszelkie dane, które zostaną udostępnione odrębnym podmiotom gospodarczym współpracującym w ramach nowego systemu B2B ( uprawnienia, typy dokumentów, konta finansowe, numeracje, widoki, obiekty systemu, formatki, interfejs itd., mapę i strukturę danych). Jest to pełny obraz i szkielet koncepcyjny systemu który wykorzystany zostanie w fazie programistycznej i wdrożeniowej.

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do:

Pana Jerzego Wawryszczuka
telefon: +48 604 638 597
e-mail: jw@kc.com.pl

 

 

………………………………………..
podpis